Sinds ik in 2004 op het Adelbert College begon is mijn interesse in theater gewekt. Als docent beeldende vorming werd ik al snel gevraagd om het decor te ontwerpen voor het eerste stuk dat mijn nieuwe collega en regisseur van het schooltoneel op de planken wilde zetten: ‘In de Soete Suikerbol’. Ook werd ik benoemd tot hoofd kostuum. Daarna werd ik jaar na jaar betrokken bij de toneelgroep, in steeds wisselende rollen. Van decor- en kostuumontwerp, speler, grafisch vormgever, fotograaf, maker van de toneelregistratie, licht- en geluidstechnicus en uiteindelijk ook zelf als regisseur.

Tevens heb ik veel contacten opgedaan met lokale dans- en toneelverenigingen, waarvoor ik zowel registraties als techniek heb gedaan en later heb ik ook in ‘mijn’ eigen schooltheater veel artiesten en gezelschappen van techniek voorzien. Ook heb ik een eigen techniekcrew van leerlingen opgeleid, het onderhoud verzorgd, en het gehele theater gemoderniseerd, o.a. dankzij een gift van fonds1818.

DECOR POSTS >>  KOSTUUM POSTS >> TECHNIEK POSTS >>  REGIE POSTS >>


Decor

Zoals ik al schreef, mijn eerste betrokkenheid bij het Adelbert College Toneel was als decorontwerper voor de productie ‘In de Soete Suikerbol’ (2005). Hiervoor moesten koninklijke decorstukken gemaakt worden. Daarnaast heb ik, vanwege de enorme cast van bijna 60 spelers, een aantal projecties gemaakt. Het meest bijgebleven is het radiografisch bestuurbare hondje dat ik heb bedacht, dat te pas en te onpas over het toneel sjeeste, veelal de verkeerde kant op.

Voor de stukken ‘De Club van Lelijke Kinderen’ (2012), ‘Ifigeneia’ (2013) en ‘De Idioten’ (2014) heb ik samen met Joris Hornman gewerkt aan de decors, waarbij ik een aantal ideeen heb toegevoegd en hij de uitvoering deed.

Voor ‘De Krijtkring’ (2015), ‘Midzomernachtsdroom’ (2016) en ‘De Truman Show’  (2017) kwamen alle ontwerpen uit mijn koker en leidde ik een team van vrijwillige decorbouwers.

DECOR POSTS >>


Kostuum

Toen ik voor ‘In de Soete Suikerbol’ (2004) ook het kostuum moest doen kwam ik er al snel achter dat 60 spelers van kleding voorzien niet een eenvoudige klus is. Ik riep de hulp in van de moeder van een speler die ervaring had met kostuum bij een lokale dans- en musicalvereniging. Met haar heb ik diverse jaren samengewerkt, ook bij de Dancers Studio waar zij actief hielp. We deden samen inkopen voor de kleding en ontwierpen de kostuums bij alle rollen.

Bij ‘De Krijtkring’ (2015) pakte ik deze rol na jaren weer op. Ik ontwierp de kleding voor de ruim 90 rollen die het stuk telde, stelde een nieuw kostuumteam samen, deed de inkopen en stuurde waar nodig het team aan. Bij ‘Midzomernachtsdroom’ (2016) werd de lat nog hoger gelegd, niet in aantallen kostuums maar vooral in de detaillering ervan. De steampunk– en fantasy-kostuums kostten een enorme hoeveelheid tijd en handwerk om te maken, maar het resultaat was er naar. Bij mijn laatste productie, ‘De Truman Show’ (2017) hebben we de gehele cast voorzien van jaren 60-kostuums, met alles erop en eraan. Hier heb ik de inkopen voor gedaan en de kleding aan de rollen gekoppeld terwijl het team de nodige uren aan verstelwerk voor haar kiezen kreeg.

KOSTUUM POSTS >>


Theatertechniek

In 2008 was de gehele theatertechniek van het schooltheater in gevallen gevallen bij een leerling die ternauwernood alles onder controle kon houden. Uit interesse en betrokkenheid ben ik hem vrijwillig te hulp geschoten en langzamerhand, ook met het oog op zijn vertrek na zijn schooltijd, heb ik alle taken overgenomen. Naast de grote klus van de schoolvoorstellingen werd ik ook verantwoordelijk voor de techniek bij alle andere theateractiviteiten, zoals schoolfeesten, lezingen, vieringen, presentaties, verhuur aan externe partijen, enzovoorts. Ook was groot onderhoud en een modernisering van de apparatuur een belangrijk punt van aandacht.

In de loop van de jaren heb ik grote veranderingen aangebracht in de techniek en de herinrichting hiervan. Met behulp van fonds1818 en door nauwe contacten te onderhouden met leveranciers heb ik heel veel voor elkaar kunnen krijgen hierin. Tevens heb ik een trouwe groep van leerlingen bereid gevonden om als techniekcrew te helpen hierbij. Gezamenlijk hebben we heel wat vrije weekenden en vakanties doorgebracht in de zaal om deze tot een hoger niveau te tillen.

TECHNIEK POSTS >>


Regie

Mijn laatste drie jaar op het Adelbert heb ik ook de regie gedaan van de theaterproducties, samen met collega en dramadocent Martijn Klink. Samen hebben we het gehele productieteam van 60 tot 70 man aangestuurd, waarbij ik, naast het spel, verantwoordelijk was voor decor, kostuum, promotiemateriaal en de techniek.

Gezamenlijk hebben we drie producties op de planken gezet: ‘De Krijtkring’ (2015), ‘Midzomernachtsdroom’ (2016) en ‘De Truman Show’  (2017). Van scriptbewerking (en vertaling bij laatstgenoemde), toevoeging van liedjes en muziek, ingenieuze decors, uitgebreide kostuums, hoge kwaliteit promotiemateriaal en theatertechnische uitdagingen tot rigoreuze verandering van setting (het ‘draaien van de zaal’: 90 graden bij ‘De Krijtkring’ en 180 graden bij ‘De Truman Show’).

Elke productie hebben we ongeveer zes maanden aan gewerkt. Wekelijks repeteerden we met een groep spelers aan het stuk en gingen we ook elke productie op repetitieweekend. Soms werkten we samen aan de scenes, soms splitsten we de groep op en werkten we naast elkaar op verschillende locaties aan het stuk. Naast de repetities hadden we veelvuldig overleg over veranderingen, muziek, promotiemateriaal, de voortgang, etc. Daarnaast hielden we geinteresseerden op de hoogte via de eigen website, de schoolwebsite, instagram en de facebookpagina.

Bij ‘De Truman Show’, waarbij we flink hebben uitgepakt op alle fronten, heb ik ook het budget beheerd.

REGIE POSTS >>