2, sep 2018
Reflectieboekje KinderAcademie

Voor het lesjaar 2018-2019 heb ik een vernieuwde versie van het reflectieboekje ontworpen voor de KinderAcademie. Het werkboekje is speciaal voor de leerlingen ontworpen zodat zij elke les kunnen reflecteren op wat ze hebben geleerd. Daarnaast staat er in het boekje van alles te lezen over communiceren, reflecteren en de 21ste eeuwse vaardigheden.

1, sep 2018
Brochure KinderAcademie 2018-2019

Voor de KinderAcademie heb ik ook dit jaar weer de nieuwe folder mogen ontwerpen. Hiervoor is ook het logo opnieuw opgemaakt in Illustrator, nieuwe afbeeldingen gemaakt in Illustrator en Photoshop en het geheel is opgemaakt in InDesign. Hieronder het resultaat.

19, okt 2017
Reflectieboekje KinderAcademie

Vandaag zijn de reflectieboekjes die ik voor de KinderAcademie heb vormgegeven binnengekomen. Op verzoek van de KinderAcademie heb ik meegedacht over de invulling van dit werkboekje en gezorgd voor de totstandkoming ervan met behulp van de heilige drie-eenheid Photoshop, Illustrator en InDesign CC.

Het werkboekje is een CL-formaat wire-o van 54 pagina’s en staat bomvol met informatie en de reflectieformulieren die de leerlingen tijdens de ruim 20 weken dat ze de KinderAcademie bezoeken kunnen gebruiken. Voorin staat uitleg over de 21ste eeuwse vaardigheden die de leerlingen verder gaan ontwikkelen en informatie over reflecteren, inzet en feedback geven & ontvangen. Het achterste deel van het boekwerk is gevuld met reflectieformulieren, die de leerlingen aan het einde van elke les invullen. Daarnaast zijn er twee evaluatieformulieren opgenomen, halverwege de lessen en aan het einde van de gehele cyclus.

Elk reflectieformulier heeft zijn eigen opmaak, passend bij de les van die dag. De meeste lessen hebben te maken met beroepen (stadhuis, politie, ambulance, rechter), andere lessen richten zich op het toepassen van vaardigheden (muziek, sport, escape room). Het boekje is vormgegeven met het oog op de doelgroep: leerlingen uit groep 8. Er is vooral gelet op leesbaarheid, maar ook op wat de doelgroep aanspreekt. Daarom heb ik hier gekozen voor veel felle kleuren en een duidelijke vormentaal: ‘eenvoudige’, krachtige vectorafbeeldingen.

1, dec 2016
Brochure Adelbert ’16-’17

Voor het schooljaar 2016-2017 heb ik wederom de brochure voor Adelbert College ontwikkeld. In overleg met de verantwoordelijke vanuit de school en een communicatiedeskundige hebben we de Look&Feel en het thema bepaald. Daarna heb ik een aantal fotoshoots gedaan met leerlingen en aanvullend fotomateriaal verzameld. Na het aanleveren van de tekst het geheel in InDesign, met behulp van Photoshop, tot dit resultaat gebracht.

Aansluitend heb ik ook de posters en diverse flyers vomgegeven en laten drukken.

10, sep 2016
Folder KinderAcademie

Voor de KinderAcademie Delft heb ik een nieuwe poster en folder ontworpen. Vorig jaar heb ik ook de folder mogen ontwerpen, maar deze was nog volledig gebaseerd op het werk van mijn voorganger. Dit jaar heb ik nieuw materiaal gemaakt, gericht op hun nieuwe werkwijze. Hun lessen zijn gebaseerd op de door de SLO ontwikkelde ’21e eeuwse vaardigheden’. Deze komen nu volop terug in al het materiaal.

De folder is een 6-pagina luikvouw geworden. Dat wil zeggen dat de zijflappen vanuit het midden openen naar buiten. De vaardighedencirkel op de voorzijde komt terug in het binnenwerk van de folder. De rechterflap bevat tevens het inschrijfformulier voor leerlingen.

Voorkant folder (gesloten). De lijn in het midden geeft aan waar de folder opent.

Binnenzijde folder (open)

Achterzijde folder (opengevouwen)

24, mei 2016
Jaarverslag Adelbert ’14-’15

In stijl van het eerder gemaakte promotiemateriaal moest ook het jaarverslag van het Adelbert College worden vormgegeven. Het verslag moet overzichtelijk een indruk geven wat er zich het voorgaande schooljaar had afgespeeld, in tekst, cijfers en beeld. Hieronder is het uiteindelijke resultaat te zien. Voor de bijbehorende brochure, klik hier.

1, dec 2015
Brochure Adelbert ’15-’16

Voor schooljaar 2015-2016 mocht ik wederom de brochure en al het andere aanverwante promotiemateriaal ontwikkelen: poster, flyers en ook een website speciaal voor groep-8’ers. Alles is een nieuwe, frisse en aansprekende stijl aangemeten. Ik heb zelf de meeste foto’s geschoten. De teksten zijn afkomstig van een communicatiedeskundige.

 

5, jun 2015
Jaarverslag Adelbert ’13-’14

Het jaarverslag is een overzicht van gebeurtenissen uit een schooljaar, in tekst, cijfers en beeld. VOor schooljaar 2013-2014 mocht ik wederom die boekje samenstellen. Als basis voor de vormgeving stond de brochure van dit jaar, welke ik een aantal maanden eerder had ontworpen. Tevens moest er een lijn zijn met de eerder geproduceerde jaarverslagen, in ieder geval qua herkenbaarheid van de omslag.

Hieronder het jaarverslag.

11, nov 2014
Brochure Adelbert ’14-’15

Het tweede jaar dat ik de brochure mocht vormgeven heb ik meer mijn eigen stempel op het product gedrukt. De eerste verandering was de vorm van het boekwerkje, namelijk vierkant 21×21 cm,  in plaats van een liggend formaat van 15×21 cm. Ook is het geheel in afwerking beter verzorgd dan de voorgaande edities, mede door gebruik van dikker papier, hoogwaardige foto’s, frissere kleuren, etc.

Na overleg over de inhoud en het thema (de school die je aanspreekt!) op zoek gegaan naar ‘modellen’  en vormen om dit thema uit te beelden. In de brochure hieronder kunt u zien of dit gelukt is.

 

10, mei 2014
Jaarverslag Adelbert ’12-’13

Nadat de keuze was gemaakt om via insourcing al het drukwerk te verzorgen voor het Adelbert College, ben ik gevraagd dit voor mijn rekening te nemen. In schooljaar 2013-2014 kreeg ik een aantal producten onder mijn hoede: al het promotiemateriaal ten behoeve van de werving van nieuwe leerlingen als ook de opmaak van het jaarverslag. Hieronder is het eerste jaarverslag dat ik heb mogen maken. Het is gerealiseerd in Adobe Indesign.

1, dec 2013
Brochure Adelbert ’13-’14

Na het besluit van het Adelbert College, waar ik destijds al vele jaren werkzaam was, om een aantal werkzaamheden via insourcing aan te pakken, werd ik gevraagd me te buigen over het promotiemateriaal. Ze wisten dat ik actief met fotografie en grafisch werk bezig was vanwege mijn toenmalige bedrijf.

Na overleg is besloten vast te houden aan de thematiek van de vormgever van de voorgaande jaren, zowel qua vorm van de brochure als de vormgeving. Na de conceptuele fase ben ik aan de slag gegaan met diverse fotoshoots voor de brochure, de poster en de flyers. Naast de foto’s van de fotoshoots heb ik ook geput uit foto’s van het voorgaande jaar, ook veelal door mij gemaakt. Onderstaande brochure is hier het resultaat van.

<iframe style=”border: 1px solid #777;” src=”https://indd.adobe.com/embed/a2469c7a-4a1b-42c3-8b6e-eb2f3e30b271?startpage=1&allowFullscreen=true” width=”650px” height=”460px” frameborder=”0″ allowfullscreen=””></iframe>

5, apr 2012
Eureka!

Een vriend en collega vroeg me om voor zijn bedrijf ‘Eureka!’, dat examentrainingen geschiedenis en economie gaf, een folder te ontwerpen. Tevens kreeg ik de opdracht om een website, een logo, briefpapier en enveloppes en een poster te maken.

Het logo is een krachtig maar toch speels beeldmerk geworden. Het is een tekstwolkje met de uitroep ‘Eureka!’ in zich. Het gebruikte kleurenschema voor het bedrijf werd groen, zwart, wit. De folder is een 6 pagina-leporello die erg clean van opzet is. De tekst is ruim opgezet, alle afbeeldingen bevinden zich onderin. Deze afbeeldingen zijn geabstraheerde foto’s en samengestelde beelden uit de geschiedenis danwel economie.

Style Switcher

Pre Define Colors

Custom Colors
Layout